Kontakt

Har Du frågor om:

Ditt Gruppavtal med eller utan tilläggstjänster, kontakta Telia via deras kundtjänst 90 200 eller via deras hemsida telia.se.

Ditt Eget val av tjänst, kontakta resp tjänsteleverantör, Du hittar dem bla via Zitius portal, Zmarket.se

Ledningskollen, gå in på ledningskollen.se.

Nyanslutning, kontakta Peter Rosenqvist, tjansteavtal@haratangen.net

Ska Du sälja Din fastighet, kontakta Peter Rosenqvist, tjansteavtal@haratangen.net

Vill Du anmäla ny e-postadress eller annan adressuppgift, kontakta Maria Persson medlemsregister@haratangen.net

För allmänna frågor, kontakta ordföranden eller styrelsen enligt nedan:

Haratången Fiberförening
c/o Katarina Hasselström
Bollareslättsvägen 21
511 92 ÖRBY

Bankgiro: 173 – 5489
E-post:
ordforande@haratangen.net
viceordforande@haratangen.net

Styrelsen nås på styrelsen@haratangen.net