Kontakt

Har Du frågor om:

Ditt Gruppavtal med eller utan tilläggstjänster, kontakta Com Hem via deras hemsida www.comhem.se eller via tel.nummer 0775-17 17 20 alt 90 222.

Ditt Eget val av tjänst, kontakta resp tjänsteleverantör, Du hittar dem bla via Zitius portal, Zmarket.se

Ledningskollen, gå in på ledningskollen.se.

Nyanslutning, kontakta Peter Rosenqvist, tjansteavtal@haratangen.net

Ska Du sälja Din fastighet, kontakta Peter Rosenqvist, tjansteavtal@haratangen.net

Vill Du anmäla ny e-postadress eller annan adressuppgift, kontakta Maria Persson medlemsregister@haratangen.net

För allmänna frågor, kontakta ordföranden eller styrelsen enligt nedan:

Haratången Fiberförening
c/o Katarina Hasselström
Bollareslättsvägen 21
511 92 ÖRBY

Bankgiro: 173 – 5489
E-post:
ordforande@haratangen.net
viceordforande@haratangen.net

Styrelsen nås på styrelsen@haratangen.net