Planerat arbete 20/4

Torsdagen den 20/4 kommer ett planerat arbete att ske 12.00 – 17.00 i samband med att Zitius utför nätjusteringar.

Detta görs för att öka kapaciteten i nätet och på så sätt vara förberedd på den ökade mängden av datatrafik som förväntas i framtiden.

Kunder kan under tiden för arbetet uppleva accessproblem på samtliga tjänster.

Publicerad i Nyheter

Qmarket blir Zmarket

Zitius uppdaterar sin grafisk profil, och byter namn på tjänsteportalen Qmarket.se till Zmarket.se. I övrigt inga förändringar som berör kunderna.

Publicerad i Nyheter

Störningar förekommer!

Se Driftsfiformation!

Publicerad i Nyheter

Planerat arbete ej klart

Ett oannonserat men planerat arbete hos Zitius underleverantör blev ej klart inatt. Störningar kan förekomma.
Felet skall vara avhjälpt nu.

Publicerad i Nyheter

Tips i åsktider!

Vår fiber är inte berörd av åskan, men den utrustning ni har hemma kan slås ut av blixtnedslag i närheten! Ta gärna ut strömförsörjningen till fiberkonverterare (CPE-Raytheon), router (Thompson), dator och ev TivoBox när åskan går. Detta är inget unikt för fiberkommunikation, utan gäller generellt elektronisk utrustning ansluten till elnätet.

Publicerad i Nyheter

Akut arbete Zitius 19/5

Kunder till Sappa kan uppleva störningar på sina tjänster mellan 10:00 och 10:30 den 19/5.

Inga övriga tjänsteleverantörer berörs. Föreningen kan ej meddela vilka det berör, då vi ej har kännedom om enskilda medlemmars tjänsteval.

Publicerad i Nyheter

Zitius utför arbete 21/4

Arbetet kommer utföras Tisdagen 12/4 mellan tiderna 04:00 och 06:00. Kort avbrott kan förekomma under servicefönstret.

Publicerad i Nyheter

Ordinarie Föreningsstämma 21/4

Kallelse till Ordinare Föreningsstämma

Tid: Torsdag 21 april kl 19.00.
Plats: Finnesbostugan, Haratången.

Hälsningar

Styrelsen

Publicerad i Nyheter

Arbete 25/2 kl 05-06

Zitius utför ett planerat arbete som skall avlasta nuvarande hårdvara i vår centrala nod i Göteborg. Detta skall leda till förbättring av kvalitén gällande samtliga tjänster/produkter i regionen.

Då bytet är genomfört kan det behövas en omstart av kundutrustning samt CPE.

Tid 25/2 kl 05-06

Publicerad i Nyheter

Akut arbete 9/2

Pga tidigare akut arbete blev backat kommer Zitius på tisdag den 9/2 mellan 05:00 och 06:00 utföra ett nytt akut driftunderhåll med hårdvarubyte på Slakthusgatan i Göteborg.

Publicerad i Nyheter