Störningar förekommer!

Se Driftsfiformation!

Publicerad i Nyheter

Planerat arbete ej klart

Ett oannonserat men planerat arbete hos Zitius underleverantör blev ej klart inatt. Störningar kan förekomma.
Felet skall vara avhjälpt nu.

Publicerad i Nyheter

Tips i åsktider!

Vår fiber är inte berörd av åskan, men den utrustning ni har hemma kan slås ut av blixtnedslag i närheten! Ta gärna ut strömförsörjningen till fiberkonverterare (CPE-Raytheon), router (Thompson), dator och ev TivoBox när åskan går. Detta är inget unikt för fiberkommunikation, utan gäller generellt elektronisk utrustning ansluten till elnätet.

Publicerad i Nyheter

Akut arbete Zitius 19/5

Kunder till Sappa kan uppleva störningar på sina tjänster mellan 10:00 och 10:30 den 19/5.

Inga övriga tjänsteleverantörer berörs. Föreningen kan ej meddela vilka det berör, då vi ej har kännedom om enskilda medlemmars tjänsteval.

Publicerad i Nyheter

Zitius utför arbete 21/4

Arbetet kommer utföras Tisdagen 12/4 mellan tiderna 04:00 och 06:00. Kort avbrott kan förekomma under servicefönstret.

Publicerad i Nyheter

Ordinarie Föreningsstämma 21/4

Kallelse till Ordinare Föreningsstämma

Tid: Torsdag 21 april kl 19.00.
Plats: Finnesbostugan, Haratången.

Hälsningar

Styrelsen

Publicerad i Nyheter

Arbete 25/2 kl 05-06

Zitius utför ett planerat arbete som skall avlasta nuvarande hårdvara i vår centrala nod i Göteborg. Detta skall leda till förbättring av kvalitén gällande samtliga tjänster/produkter i regionen.

Då bytet är genomfört kan det behövas en omstart av kundutrustning samt CPE.

Tid 25/2 kl 05-06

Publicerad i Nyheter

Akut arbete 9/2

Pga tidigare akut arbete blev backat kommer Zitius på tisdag den 9/2 mellan 05:00 och 06:00 utföra ett nytt akut driftunderhåll med hårdvarubyte på Slakthusgatan i Göteborg.

Publicerad i Nyheter

Akut planerat arbete 2/2

Akut planerat arbete 2016-02-02 05:00 för hårdvarubyte.

Avbrottet beräknas vara max 2h.

Reservdag: 2016-02-03 05:00.

Publicerad i Nyheter

Störningar efter nattens arbete

Zitius har störningar idag 26:e januari efter arbetet i natt. Gäller hela Västra Götaland. Beräknas klart 16:00.

Publicerad i Nyheter