Arbete överflyttning oktober

Underleverantör kommer utföra ett planerat arbete i central utrustning. Servicefönster: Startar: 2018-10-10 00:00 (Lokal tid) Slutar: 2018-10-10 06:00 (Lokal tid) Orsak: Planned work includes upgrade of new software in central infrastructure. Påverkan: 1 x 15 minuter

Publicerad i Uncategorized

Arbete IPTV början september

Planerat arbete IPTV

OBS! Reservdagen kommer att användas!

Orsak: Flytt av IPTV-överlämningarna till vår nya huvudrouter
Påverkan: Kunder kan under tiden för arbetet uppleva kortare avbrott på sin tv-tjänst. Arbetet kommer att ske över två nätter, vi beräknar den faktiska avbrottstiden till uppemot 30 minuter per natt.
Avbrottstid: 2018-09-11 00:01 – 2018-09-11 04:00 2018-09-12 00:01 – 2018-09-12 04:00
Reservdag: 2018-09-18 00:01 – 2018-09-18 04:00

Publicerad i Nyheter

Planerat arbete 2018-05-03

Planerat arbete 2018-05-03 kl 01:00 – 06:00, avbrott kan förekomma.

Publicerad i Uncategorized

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 19/4

MEDLEMMAR i Haratången Fiberförening kallas till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Torsdag 19 april 2018 kl. 19.00.

Lokal: Finnesbostugan (IK Trastens klubblokal), Haratången.

Välkomna
Styrelsen

Dagordning medföljer kallelsen.

Publicerad i Nyheter

Dags att aktivera gruppavtal!

För alla som valt Telia gruppavtal

Du aktiverar Ditt avtal bäst genom att ringa Telias Kundtjänst,
”Privat – Bredband” tel 90 200 . Det går även att göra det på en
Teliabutik eller skicka ett mail. För Dig som vill ha den fasta
telefonin överförd till Telia krävs telefonsamtal. Det tar 3-5
arbetsdagar från aktiveringen tills dess Telias tjänster kommer
igång i Din fiber. Detta sker automatiskt, de gamla tjänsterna,
exempelvis Com Hem faller bort. Du måste naturligtvis ha den
nya utrustningen med router och TV-box på plats . Se över
instruktionerna Du redan fått angående dessa enheter, så Du kan
byta det Du idag har mot de nya. Behöver Du Telias hjälp med
installationen måste Du begära detta redan i anslutning till
aktiveringen. Om Dina tjänster inte kommer igång ska Du kontakta
Telias Kundtjänst, tel 90200. Brukar vara lättast att komma fram
kl.10-11 samt 14-15.

Publicerad i Nyheter

Informationsmöte nytt gruppavtal

Byte av tjänsteoperatör, gruppavtal, fr.o.m. 180401.

Informationsmöte för de som valt Telias gruppavtal, onsdagen 31/1, kl. 18.00, Finnesbostugan.

Telia informerar samt delar ut utrustning.

Publicerad i Nyheter

Planerat nätarbete för Boxer-kunder

Planerat nätarbete 30/11 kl 08-10 tillsammans med tjänsteleverantör, påverkar endast Boxer-kunder

Publicerad i Nyheter

Avbrott Östra Haratången

Avbrott hos vissa abonnenter i Östra Haratången p.g.a. trolig körskada i skogen.

Reparation påbörjas lördag kväll 11/11 .

Publicerad i Nyheter

Ny info om ägarbyte

Det finns nu information om hur man gör vid ägarbyte av medlems fastighet under Frågor och Svar.

Publicerad i Nyheter

Avbrott Kinna

Vi har ett avbrott i Kinna, felsökning pågår. 16 kunder berörda.

Publicerad i Nyheter