Akut arbete 9/2

Pga tidigare akut arbete blev backat kommer Zitius på tisdag den 9/2 mellan 05:00 och 06:00 utföra ett nytt akut driftunderhåll med hårdvarubyte på Slakthusgatan i Göteborg.

Publicerad i Nyheter

Akut planerat arbete 2/2

Akut planerat arbete 2016-02-02 05:00 för hårdvarubyte.

Avbrottet beräknas vara max 2h.

Reservdag: 2016-02-03 05:00.

Publicerad i Nyheter

Störningar efter nattens arbete

Zitius har störningar idag 26:e januari efter arbetet i natt. Gäller hela Västra Götaland. Beräknas klart 16:00.

Publicerad i Nyheter

Zitius fortsätter arbetet

Zitius fortsätter arbetet med att öka kapaciteten i fibernätet. Två viktiga tidsangivelser följer här:

Tisdag 10 nov, start 00:00, beräknad klartid 06:00, senast 12:00. STOPP på alla tjänster.

Tisdag 17 nov, start 08:00, beräknad klartid 16:00. Störningar kan ske någon gång under denna tidsperiod, sammanhängande max 3 timmar.

Publicerad i Nyheter

Planerat uppehåll tisdagen den 3:e november 2015

Se vidare under Driftstörningar!

Publicerad i Nyheter

Akut arbete i natt!

Se vidare under Driftstörningar!

Publicerad i Nyheter

Tack!

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som bidragit till gåvan, ämnat till de, inte bara inom styrelsen, som lagt ner mycket arbete för fiberföreningen och projektets genomförande. Vi fick förmånen att använda gåvan fritt. Efter en kort betänketid har vi valt att donera gåvan på 6600:- till cancerfonden.

Publicerad i Nyheter

Invigningsfest inställd

Invigningsfesten är tyvärr inställd pga få deltagare.

Publicerad i Nyheter

Driftstörningar TV

Till Er alla!

Det är flera som upplevt störningar i TV-bilden, hack, flimmer, svart bild kort stund, det har varit återkommande. Flera av Er har gjort precis som rekommenderat, dvs tagit kontakt med sin tjänsteleverantör, fått lite olika svar.
Föreningen har anmält störningarna kollektivt, Zitius som är ansvarig för kommunikationen i nätet arbetar med att lokalisera och åtgärda detta. Ingen behöver alltså längre personligen anmäla denna typ av störning till sin tjänsteleverantör.

Styrelsen

Publicerad i Nyheter

Ny styrelse

På föreningsstämman 2015-04-20 fick styrelsen ett nytt utseende, se vidare under fliken Om.

Publicerad i Nyheter

Nyheter