Informationsmöte nytt gruppavtal

Byte av tjänsteoperatör, gruppavtal, fr.o.m. 180401.

Informationsmöte för de som valt Telias gruppavtal, onsdagen 31/1, kl. 18.00, Finnesbostugan.

Telia informerar samt delar ut utrustning.

Publicerad i Nyheter

Planerat nätarbete för Boxer-kunder

Planerat nätarbete 30/11 kl 08-10 tillsammans med tjänsteleverantör, påverkar endast Boxer-kunder

Publicerad i Nyheter

Avbrott Östra Haratången

Avbrott hos vissa abonnenter i Östra Haratången p.g.a. trolig körskada i skogen.

Reparation påbörjas lördag kväll 11/11 .

Publicerad i Nyheter

Ny info om ägarbyte

Det finns nu information om hur man gör vid ägarbyte av medlems fastighet under Frågor och Svar.

Publicerad i Nyheter

Avbrott Kinna

Vi har ett avbrott i Kinna, felsökning pågår. 16 kunder berörda.

Publicerad i Nyheter

Planerat arbete 20/4

Torsdagen den 20/4 kommer ett planerat arbete att ske 12.00 – 17.00 i samband med att Zitius utför nätjusteringar.

Detta görs för att öka kapaciteten i nätet och på så sätt vara förberedd på den ökade mängden av datatrafik som förväntas i framtiden.

Kunder kan under tiden för arbetet uppleva accessproblem på samtliga tjänster.

Publicerad i Nyheter

Qmarket blir Zmarket

Zitius uppdaterar sin grafisk profil, och byter namn på tjänsteportalen Qmarket.se till Zmarket.se. I övrigt inga förändringar som berör kunderna.

Publicerad i Nyheter

Störningar förekommer!

Se Driftsfiformation!

Publicerad i Nyheter

Planerat arbete ej klart

Ett oannonserat men planerat arbete hos Zitius underleverantör blev ej klart inatt. Störningar kan förekomma.
Felet skall vara avhjälpt nu.

Publicerad i Nyheter

Tips i åsktider!

Vår fiber är inte berörd av åskan, men den utrustning ni har hemma kan slås ut av blixtnedslag i närheten! Ta gärna ut strömförsörjningen till fiberkonverterare (CPE-Raytheon), router (Thompson), dator och ev TivoBox när åskan går. Detta är inget unikt för fiberkommunikation, utan gäller generellt elektronisk utrustning ansluten till elnätet.

Publicerad i Nyheter