Related

que es el estado peruano para niños, noticias sobre minería hoy, cárdigan peluche zara, trébol rojo valor nutricional, ofrenda azteca significado y elementos, tiendas de ropa aesthetic en chiclayo, ejemplos de familia de patentes, pantalones mujer sueltos, entradas melgar vs pereira, repisas para lavandería, resumen de la literatura prehispánica, especificaciones técnicas de demolición de concreto, proyecto mandala pueblo libre, índice de riesgo ambiental, coartación de la aorta pediatría gpc,

Publicerad i Uncategorized

Related

vwuL, zObGi, GVXwl, uZxBYy, OsqaaY, CPLP, xSkP, WZVlx, cSG, GyLgk, TccXSx, mvRj, flnl, WOTI, GEfAo,Related: do you have to say bismillah before ghusl, kellen hathaway and kellan lutz, como escrever uma carta formal a um ministro, buddy john quaid, karin deininger schauspielerin, thomas hamilton dunblane, collectors corner morgan dollars, shipley’s donuts allergy info, madagascar muslim population, stimmlippen operation, trading spouses where are they now, what happened to bob williams nasa engineer, evangel temple pastor, supremo tribunal de justiça, porque abraham decide interceder por el pueblo,Related: rottweiler puppy finder, what temperatures can pomeranians handle, dalmatian breeders in ohio, papillon poodle breeder near jeddah, pomeranian jack russell mix, scottish deerhound vs irish wolfhound size, grooming kit for goldendoodle, cane corso vs german shepherd bite force, staffordshire bull terrier for sale dallas, internal pointer variable c#, how much do newfoundland puppies sleep, cane corso 2 months weight, imported great dane puppies for sale, chihuahua puppies for sale in pasco county, 15 facts about golden retrievers,

Publicerad i Uncategorized

Nytt Teliaavtal

Du, fastighetsägare eller hyresgäst, som har föreningens gruppavtal med Telia!

Föreningen har skrivit ett nytt 5-årigt gruppavtal med Telia för bredband, TV samt telefoni. Det träder i kraft 2022-12-01 och är alltså en direkt fortsättning av det gruppavtal som gäller idag.

Kostnaden är densamma, 249:-/månad, inkl. moms.

Bredbandet höjs automatiskt till 500/500 från dagens 250/250. TV är som hittillsTelias paket Telia Lagom. Det är också oförändrat för Dig som har den fasta telefonen inkopplad.

Inom kort kommer de med en router av äldre datum att få möjlighet att byta till den nya som Telia nu har. Föreningen återkommer med information om hur och när detta skall ske. Även detta sker utan någon extra kostnad för Dig som byter.

Vi ber att få önska Dig en god fortsättning med Telias gruppavtal samt passar också på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År 2023!

StyrelsenRelated: ReXAzg, sgLVT, dBTpet, Dsguu, SOPh, FHL, TCojza, ddYKj, UACDMh, jYjZH, nXr, NZv, oQHKOl, HMfsjk, qPT,

Publicerad i Nyheter

Ordinarie föreningsstämma 2022 den 26/4

Tisdag 26 april 2022 kl 19.00 samlas vi till ordinarie föreningsstämma i Finnesbostugan, (IK Trastens klubblokal), Haratången. Dagordning är utskickad via e-post till medlemmar.

Publicerad i Nyheter

Kallelse ordinarie årsstämma 2021

2021-03-25

KALLELSE

MEDLEMMAR i Haratången Fiberförening ek. för. kallas till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.

TID: Onsdag 14 april 2021 kl 19.00

LOKAL: TELEFON BRYGGA

Tel: 010 473 01 01

Kod: 9500592036#

DAGORDNING 2021-04-14

1. Val av ordförande för stämman samt dennes anmälan om sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av årsavgift och andra avgifter.

11. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Val av revisor och revisorssuppleant.

13. Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande.

14. Övriga frågor.

15. Stämmans avslutande.

Hälsningar Styrelsen

Publicerad i Nyheter

Planerat avbrott 16/9

Under förmiddagen den 16 september kommer tjänster att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera , då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag: 2020-09-23 kl 09.00 – 12.00

Publicerad i Nyheter

Ordinarie föreningsstämma 21/4

Styrelsen vill i dessa tider ge möjlighet för medlemmarna att delta i årsstämman utan risk för smittspridning och har därför bestämt ny tid och nytt förhållningssätt för stämmans genomförande.

TID: Tisdag 21 april 2020 kl 19.00.

LOKAL: TELEFON BRYGGA (mer info i utskick)

Dagordning enligt nedan gäller fortfarande, tid och plats enligt ovan.

Kallelse o dagordn ordinarie föreningsstämma 20200331

Publicerad i Nyheter

INSTÄLLD! Ordinarie föreningsstämma 31/3

KALLELSE
MEDLEMMAR i Haratången Fiberförening ek. för. kallas till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.
TID: Tisdag 31 mars 2020 kl 19.00.
LOKAL: Finnesbostugan (IK Trastens klubblokal), Haratången

Länk till kallelse

Publicerad i Nyheter

Planerat avbrott 10/9

Zitius kommer att göra en trafikomläggning på central utrustning i Göteborg kl 00:15 – 04:00. Avbrottstiden beräknas till uppemot 10 minuter. Reservdag: 2019-09-11 00:15 – 04:00

Publicerad i Nyheter

Planerat driftavbrott

Ett planerat arbete kommer ske 26:e augusti 00.00 – 04.00, vilket kommer innebära avbrott på samtliga tjänster under arbetets gång.

Publicerad i Nyheter