Ordinarie föreningsstämma 2022 den 26/4

Tisdag 26 april 2022 kl 19.00 samlas vi till ordinarie föreningsstämma i Finnesbostugan, (IK Trastens klubblokal), Haratången. Dagordning är utskickad via e-post till medlemmar.

Publicerad i Nyheter

Kallelse ordinarie årsstämma 2021

2021-03-25

KALLELSE

MEDLEMMAR i Haratången Fiberförening ek. för. kallas till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.

TID: Onsdag 14 april 2021 kl 19.00

LOKAL: TELEFON BRYGGA

Tel: 010 473 01 01

Kod: 9500592036#

DAGORDNING 2021-04-14

1. Val av ordförande för stämman samt dennes anmälan om sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av årsavgift och andra avgifter.

11. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Val av revisor och revisorssuppleant.

13. Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande.

14. Övriga frågor.

15. Stämmans avslutande.

Hälsningar Styrelsen

Publicerad i Nyheter

Planerat avbrott 16/9

Under förmiddagen den 16 september kommer tjänster att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera , då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag: 2020-09-23 kl 09.00 – 12.00

Publicerad i Nyheter

Ordinarie föreningsstämma 21/4

Styrelsen vill i dessa tider ge möjlighet för medlemmarna att delta i årsstämman utan risk för smittspridning och har därför bestämt ny tid och nytt förhållningssätt för stämmans genomförande.

TID: Tisdag 21 april 2020 kl 19.00.

LOKAL: TELEFON BRYGGA (mer info i utskick)

Dagordning enligt nedan gäller fortfarande, tid och plats enligt ovan.

Kallelse o dagordn ordinarie föreningsstämma 20200331

Publicerad i Nyheter

INSTÄLLD! Ordinarie föreningsstämma 31/3

KALLELSE
MEDLEMMAR i Haratången Fiberförening ek. för. kallas till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.
TID: Tisdag 31 mars 2020 kl 19.00.
LOKAL: Finnesbostugan (IK Trastens klubblokal), Haratången

Länk till kallelse

Publicerad i Nyheter

Planerat avbrott 10/9

Zitius kommer att göra en trafikomläggning på central utrustning i Göteborg kl 00:15 – 04:00. Avbrottstiden beräknas till uppemot 10 minuter. Reservdag: 2019-09-11 00:15 – 04:00

Publicerad i Nyheter

Planerat driftavbrott

Ett planerat arbete kommer ske 26:e augusti 00.00 – 04.00, vilket kommer innebära avbrott på samtliga tjänster under arbetets gång.

Publicerad i Nyheter

Kapacitetsstörning

Zitius har tappat en del kapacitet till Karlstad och Göteborg pga en avgrävd fiberkabel, vilket kan störa oss. Beräknas avhjälpt 16/7 kl 0600.

Publicerad i Nyheter

Nya avgifter

Beslut har tagits vid föreningens ordinarie årsstämma 2019-04-09 att

  • Höja medlemsavgiften till 200:- per år (jfr tidigare 100:-).
  • Höja nätavgiften till 99:-/mån (jfr tidigare 89:-) för aktiv fiber resp 69:-/mån (jfr tidigare 59:-) för icke aktiverad fiber.

Mer information finns på sidan med Dokument.

Publicerad i Nyheter

Ordinarie föreningsstämma 9/4

MEDLEMMAR i Haratången Fiberförening kallas till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Tisdag 9 april 2019, kl 18.00

Lokal: OBS! Örbyhallens Café

Välkomna
Styrelsen

Kallelse med Dagordning

Publicerad i Uncategorized