Driftsinformation

Vid störning i någon av komponenterna TV/Bredband/Telefoni ska Du som medlem anmäla detta till Din tjänsteleverantör. Leverantören kopplar in andra aktörer, när behov föreligger. Skicka samtidigt ett mail med information om störningen till styrelsen@haratangen.net, så föreningen får veta omfattningen av pågående störning/ar.

Vid skada på kanalisation eller skåp kontakta omgående någon i styrelsen. Skicka meddelande till styrelsen@haratangen.net.

Aktuell driftsinformation 2019-09-02
Zitius kommer att göra en trafikomläggning på central utrustning i Göteborg kl 00:15 – 04:00 den 10:e september. Avbrottstiden beräknas till uppemot 10 minuter. Reservdag: 2019-09-11 00:15 – 04:00