Driftsinformation

Vid störning i någon av komponenterna TV/Bredband/Telefoni ska Du som medlem anmäla detta till Din tjänsteleverantör. Leverantören kopplar in andra aktörer, när behov föreligger. Skicka samtidigt ett mail med information om störningen till styrelsen@haratangen.net, så föreningen får veta omfattningen av pågående störning/ar.

Vid skada på kanalisation eller skåp kontakta omgående någon i styrelsen. Skicka meddelande till styrelsen@haratangen.net.

Aktuell driftsinformation 2022-02-17
Starttid: 2022-12-07 00:00:00
Beräknad klartid: 2022-12-07 04:00:00

Planerat arbete Haratången Örby orsakar avbrott på bredbandstjänster under servicefönstret.