Frågor och Svar

Frågor och svar om telefoni, TV och bredband, hämtade från Informationsmötet samt från enskilda medlemmars frågor till styrelsen.

Ägarbyte av medlems fastighet

  1. Kontakta alltid, oavsett om Du har gruppavtal eller eget val, styrelsen vid ägarbyte. Se under Kontakt på vår hemsida www.haratangen.net.
  2. Du får gärna överlåta Din anslutning till ny ägare av fastigheten. Alternativet är att avsluta Ditt medlemskap och lägga ned anslutningen. Ny ägare får då i senare skede ta ställning till medlemskap och återupptagande av anslutningen. Det vanligaste och enklaste är överlåtelse, ny ägare kan då, efter endast ansökan om medlemskap i föreningen, fortsätta köpa tjänster via fiberanslutningen.
  3. Du som har gruppavtal med föreningen ska inte säga upp detta med Com Hem, däremot ska Du som säljare av fastigheten ta kontakt med Com Hems Kundtjänst, tel 90222, meddela ägarbytet, för att med dem avsluta ev. andra tjänster och bestämma detaljer kring Com Hems utrustning, ex router, TiVobox. Du som har eget val handlägger som säljare av fastigheten allt beträffande tjänsterna med resp tjänsteleverantör. Gruppavtal kan också överföras till ny ägare av fastigheten som då endast har att bekräfta det personligen via ett telefonsamtal till Com Hems Kundtjänst, tel 90222.

Telefon

Hur fungerar Com Hems hemtelefoni?
Du kan ha Din gamla telefon (om det är en tonvalstelefon). Du kan behålla Ditt gamla telefonnummer, om Du ger Com Hem fullmakt att sköta uppsägningen av Ditt gamla telefonabonnemang, Ditt gamla nummer reserveras då för Dig. Detta gäller Din fasta telefon.

Mobilabonnemang
Com Hem tar inte över Ditt mobilabonnemang.

IP-telefoni
Du kan, om Du har en smart-phone ladda ner en app från Com Hem som gör det möjligt att ringa till samma kostnad som hemma oavsett var i världen Du befinner Dig, bara Du har ett trådlöst nätverk i närheten.

Telefonjack
Du kan koppla routern till Ditt förstajack och få övriga telefoner i kedjan att fungera.

Vad kostar telefonin?
Abonnemang ingår i gruppavtalet. Du betalar för Dina samtal, minst 29:-/mån. Den kostnaden tas ut även om Du inte ringer några samtal alls men är också ”första delen” av samtalskostnaden, när Du väl ringer. Du betalar 99 öre i öppningsavgift för ett samtal, samtal till mobilnummer kostar sedan 69 öre/min, till fasta nummer 0 öre/min. Gäller inom Sverige.

Kan man avsäga sig telefondelen i gruppavtalet?
Ja, i det avtal som Com Hem gör med varje gruppavtalsinnehavare kan man avsäga sig telefonidelen, får då inte heller debiteringen på 29:-/mån.

Nummerpresentation.
Går att få mot en kostnad på 20:-/mån.

TV

TiVo box.
En TiVobox medföjer gruppavtalet, har inbyggd hårddisk på 1 Tb, motsvarar ca 500 timmar. TiVo lär sig vad Du gillar. Du kan pausa i pågående program, återvända senare och se färdigt. Du kan starta ett program som gavs upp till 7 dagar tidigare, utan att ha behövt göra en inspelning (gäller många men inte alla kanaler). TiVo samlar play-tjänster, programmen är reklamfria, på de kanaler som ingår i Ditt abonnemang och har en tillhörande play-tjänst.

Vad behövs om man har mer än en TV?
En box per TV. Syskonabonnemang kostar 99:-/mån., har samma utbud som första TV:n.

Kan man välja mer än gruppavtalets TV-innehåll?
1. Man kan uppgradera till annat paket, 100:-/mån i uppgraderingsrabatt, när man valt gruppavtalet som utgångspunkt. Ex Gruppavtalet kostar 309:-/mån, med TiVo Bas, Du vill uppgradera till TiVo Mellan, betalar då 309:- + 179:-, summa 488:-/mån. TiVo Mellan kostar annars 279:-/mån.
2. Man kan välja enskilda kanaler som tillägg från Com Hems utbud, kostnad i regel 29-59:-/mån. Vissa kanaler kräver minst, att man har TiVo Mellan.
3. Man kan ha ett gruppavtal med Com Hem och ha ett tillval via qmarket.se. Box och paket från annan leverantör som komplement kopplas då direkt mot Zitius CPE.

Vilken uppsägningstid gäller?
Gruppavtalet gäller 36 månader, varken mer eller mindre.
Com Hem har i regel 1 månads uppsägningstid på sina tilläggstjänster.

Fungerar en ”tjock-TV?
Den fungerar om Du har en TV med scartkontakt.

Har Com Hem bra kvalitet på TV:n?
Ja, man anser inte att det ska vara någon kvalitetsskillnad jfr andra leverantörer med bra kvalitet. Förutsättningarna är goda med tanke på, att fibernätet är nytt och i sig håller god kvalitet.

Dator
Kan 100/10 i gruppavtalet uppgraderas?
Ja, för ex 30:-/mån i tillägg får Du 100/100.

Ingår brandvägg/virusskydd?
Nej, F-secure är en tilläggstjänst, kostar 29:-/mån.

Allmänna frågor

Fungerar trådlöst?
Ja. Com Hem rekommenderar dock inte trådlöst till TV:n.

Vad händer om åskan slår ner?
Om boxen skadas får man gratis en ny.

Vad händer om routern går sönder?
Du får en ny.

Kan larm gå via systemet?
I princip ja, men inte vid strömavbrott.Man måste i så fall garantera eltillförseln till enheterna via UPS.

Strömavbrott
När man av någon anledning (t.ex.åska) haft sin utrustning strömlös, sätt då
först i CPE, sedan router och sist Tivobox. Vänta mellan var enhet någon
minut så de hinner starta upp.