Utrustning

RC-CP9

CPE och Router monteras av Transtema, den firma som både blåser och svetsar fibern, inne i Ditt hus på den plats dit Du dragit inomhusfibern, dvs den fiberkabel som kommer ur hålet i väggen. Det tas inte ut någon särskild kostnad för just detta.

Inkoppling ComHem