Om

Haratången fiberförening har bildats för att ge alla i trakterna kring Haratången och mot Örby-Gullberg möjlighet att få fiber ända hem. Detta ger full tillgång till bredband, telefon och TV med dagens bästa teknik!

Haratången Fiberförening – Områdeskarta

Organisationsnummer: 769626-3669

Styrelsen (styrelsen@haratangen.net) fick vid föreningsstämman 2018-04-19 följande utseende:

Ordinarie ledamöter

  • Ordförande – Mikael Axelsson (ordforande@haratangen.net)
  • Vice ordförande – Katarina Hasselström
  • Sekreterare – Maria Persson
  • Thomas Wernersson
  • Joakim Björk

Suppleanter

  • Mikael Bodén
  • Johan Söderlöv
  • Peter Rosenqvist
  • Sture Johansson