Om

Haratången fiberförening har bildats för att ge alla i trakterna kring Haratången och mot Örby-Gullberg möjlighet att få fiber ända hem. Detta ger full tillgång till bredband, telefon och TV med dagens bästa teknik!

Haratången Fiberförening – Områdeskarta

Organisationsnummer: 769626-3669

Styrelsen (styrelsen@haratangen.net) fick vid föreningsstämman 2016-04-21 följande utseende:

  • Ordförande – Thomas Wernersson(ordforande@haratangen.net)
  • Vice ordförande – Katarina Hasselström (särskilt ansvar för ekonomisamarb med Stratego)
  • Sekreterare – Maria Persson (särskilt ansvar för medlemsregister, dess uppdatering)
  • Ord. Ledamot – Mikael Axelsson (särskilt ansvar för nät och noder)
  • Ord. Ledamot – Dan Johansson (särskilt ansvar för fastighets- o markavtal)

Suppleanter

  • Mikael Bodén (särskilt ansvar för fastighets- o markavtal)
  • Peter Rosenqvist (särskilt ansvar för avtal, kommunikation och tjänster )
  • Sture Johansson (särskilt ansvar för avtal, övriga)