Dags att aktivera gruppavtal!

För alla som valt Telia gruppavtal

Du aktiverar Ditt avtal bäst genom att ringa Telias Kundtjänst,
”Privat – Bredband” tel 90 200 . Det går även att göra det på en
Teliabutik eller skicka ett mail. För Dig som vill ha den fasta
telefonin överförd till Telia krävs telefonsamtal. Det tar 3-5
arbetsdagar från aktiveringen tills dess Telias tjänster kommer
igång i Din fiber. Detta sker automatiskt, de gamla tjänsterna,
exempelvis Com Hem faller bort. Du måste naturligtvis ha den
nya utrustningen med router och TV-box på plats . Se över
instruktionerna Du redan fått angående dessa enheter, så Du kan
byta det Du idag har mot de nya. Behöver Du Telias hjälp med
installationen måste Du begära detta redan i anslutning till
aktiveringen. Om Dina tjänster inte kommer igång ska Du kontakta
Telias Kundtjänst, tel 90200. Brukar vara lättast att komma fram
kl.10-11 samt 14-15.

Publicerad i Nyheter