Planerat arbete 20/4

Torsdagen den 20/4 kommer ett planerat arbete att ske 12.00 – 17.00 i samband med att Zitius utför nätjusteringar.

Detta görs för att öka kapaciteten i nätet och på så sätt vara förberedd på den ökade mängden av datatrafik som förväntas i framtiden.

Kunder kan under tiden för arbetet uppleva accessproblem på samtliga tjänster.

Publicerad i Nyheter