Tips i åsktider!

Vår fiber är inte berörd av åskan, men den utrustning ni har hemma kan slås ut av blixtnedslag i närheten! Ta gärna ut strömförsörjningen till fiberkonverterare (CPE-Raytheon), router (Thompson), dator och ev TivoBox när åskan går. Detta är inget unikt för fiberkommunikation, utan gäller generellt elektronisk utrustning ansluten till elnätet.

Publicerad i Nyheter