Ordinarie Föreningsstämma 21/4

Kallelse till Ordinare Föreningsstämma

Tid: Torsdag 21 april kl 19.00.
Plats: Finnesbostugan, Haratången.

Hälsningar

Styrelsen

Publicerad i Nyheter