Bloggarkiv

Ny info om ägarbyte

Det finns nu information om hur man gör vid ägarbyte av medlems fastighet under Frågor och Svar.

Publicerad i Nyheter

Avbrott Kinna

Vi har ett avbrott i Kinna, felsökning pågår. 16 kunder berörda.

Publicerad i Nyheter

Planerat arbete 20/4

Torsdagen den 20/4 kommer ett planerat arbete att ske 12.00 – 17.00 i samband med att Zitius utför nätjusteringar. Detta görs för att öka kapaciteten i nätet och på så sätt vara förberedd på den ökade mängden av datatrafik som

Publicerad i Nyheter

Qmarket blir Zmarket

Zitius uppdaterar sin grafisk profil, och byter namn på tjänsteportalen Qmarket.se till Zmarket.se. I övrigt inga förändringar som berör kunderna.

Publicerad i Nyheter

Störningar förekommer!

Se Driftsfiformation!

Publicerad i Nyheter

Planerat arbete ej klart

Ett oannonserat men planerat arbete hos Zitius underleverantör blev ej klart inatt. Störningar kan förekomma. Felet skall vara avhjälpt nu.

Publicerad i Nyheter

Tips i åsktider!

Vår fiber är inte berörd av åskan, men den utrustning ni har hemma kan slås ut av blixtnedslag i närheten! Ta gärna ut strömförsörjningen till fiberkonverterare (CPE-Raytheon), router (Thompson), dator och ev TivoBox när åskan går. Detta är inget unikt

Publicerad i Nyheter

Akut arbete Zitius 19/5

Kunder till Sappa kan uppleva störningar på sina tjänster mellan 10:00 och 10:30 den 19/5. Inga övriga tjänsteleverantörer berörs. Föreningen kan ej meddela vilka det berör, då vi ej har kännedom om enskilda medlemmars tjänsteval.

Publicerad i Nyheter

Zitius utför arbete 21/4

Arbetet kommer utföras Tisdagen 12/4 mellan tiderna 04:00 och 06:00. Kort avbrott kan förekomma under servicefönstret.

Publicerad i Nyheter

Ordinarie Föreningsstämma 21/4

Kallelse till Ordinare Föreningsstämma Tid: Torsdag 21 april kl 19.00. Plats: Finnesbostugan, Haratången. Hälsningar Styrelsen

Publicerad i Nyheter